Information centre
Market overviews
Realestate statistics
Useful links
Learning opportunities
Want ads
Trainings
Atesteerimised
Articles
Forum
 

Spordimaailm

KoduKauniks

Jata soov

Soovid kinnisvara myya?

Market overviews  « Back
Eesti Kinnisvaraturg 2011

Source: Maa-amet

Käesolev ülevaade on järjekorralt kuueteistkümnes Maa-ameti poolt koostatud aastakokkuvõte kinnisvara võõrandamistehingutest. Analüüsi eesmärgiks on vaadelda üldiseid trende – esitada kinnisvaraturul toimunut, mitte ennustada tulevikku. Tehingute andmebaas on maaregistri osa, mis tugineb maa hindamise seadusele ja maakatastriseadusele.

Tehingute andmeid esitavad notarid, kes on kohustatud kümne päeva jooksul pärast kinnisasja või selle mõttelise osa võõrandamise tehingu tõestamist esitama katastripidajale tehingu õiendi.


Read the PDF