Information centre
Market overviews
Realestate statistics
Useful links
Learning opportunities
Want ads
Trainings
Atesteerimised
Articles
Forum
 

KoduKauniks

Soovid kinnisvara myya?

Spordimaailm

Jata soov

Artikkel  « tagasi
Kinnisvara maksustamine Eestis
13. november 2008
Kalev.ee
Rainer Osanik, Arco Vara
Ärielu

Kinnisvaraga seonduvalt puutume Eestis kokku peamiselt kolme maksuga: maamaksu, tulumaksu ja käibemaksuga. Maamaks on maa maksustamishinnast lähtuv riiklik maks mida arvutatakse kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal. Tulumaksuga puututakse enamasti kokku juhul, kui toimub kinnisvara võõrandamine. Käibemaksuseaduse § 16 lg 2 järgi ei maksustata käibemaksuga käivet, mis tekib kinnisasja üürile andmisest või kinnisasja või selle osa müügist. Samas, maksuvabastust ei kohaldata kinnisasjale, mille oluline osa on ehitis või oluliselt parandatud ehitis (st renoveeritud ehitis, mille parandustega seotud kulutused ületavad vähemalt kümnendiku ehitise või selle osa soetusmaksumusest enne parandamist) ja mis võõrandatakse enne ehitise või selle osa esmast kasutuselevõttu või taaskasutuselevõttu. Nimetatud säte puudutab eelkõige kinnisvaraarendajaid, kelle eesmärk on arendada kinnisvara võõrandamise eesmärgil ja mitte oma tarbeks.

Loe täpsemalt edasi siit