Infokeskus
Turuülevaated
Kinnisvara statistika
Kasulikud lingid
Õppimisvõimalused
Tööpakkumised
Koolitused
Atesteerimised
Artiklid
Foorum
 

Jata soov

KoduKauniks

Soovid kinnisvara myya?

Spordimaailm

Artikkel  « tagasi
Planeerimisseaduse § 22 võimaldab detailplaneeringu saada lihtsustatud korras
07. november 2009
1. juulil jõustunud planeerimisseaduse § 22 annab võimaluse saada detailplaneeringut ka lihtsustatud korras.

Kohalik omavalitsus võib detailplaneeringu koostamisel loobuda planeeringu vastuvõtmise ja avalikustamise tavanõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala ja naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega ja arvestades naaberkinnisasja omanike seisukohtadega, kui detailplaneering koostatakse:

1) olemasoleval hoonestatud maa-alal kuni 3 üksikelamu, suvila või aiamaja krundi planeerimiseks;
2) olemasoleva hoonestuse vahele jääva 1 tühja krundi planeerimiseks, kui krundile kavandatava ehitise põhifunktsioon on korterelamu või büroohoone, mille maht ei muuda piirkonna hoonestuslaadi ega ole vastuolus piirkonna planeerimispõhimõtetega.

Detailplaneeringu koostamise lihtsustatud kord ei laiene:
1) riikliku kaitse alla võetud maa-alale või selle kaitsevööndile, samuti riikliku kaitse alla võetud mälestise kaitsevööndile või loodusobjekti kaitsevööndile;
2) miljööväärtuslikule hoonestusalale.

Loe täpsemalt edasi siit