Infokeskus
Turuülevaated
Kinnisvara statistika
Kasulikud lingid
Õppimisvõimalused
Tööpakkumised
Koolitused
Atesteerimised
Artiklid
Foorum
 

KoduKauniks

Soovid kinnisvara myya?

Spordimaailm

Jata soov

Artikkel  « tagasi
Uue üleriigilise planeeringu algatamine ootab heakskiitu
13. jaanuar 2010
Pressiteade
11. jaanuaril saatis regionaalminister Siim Kiisler ministeeriumidele kooskõlastamiseks Vabariigi Valitsuse otsuse eelnõu uue üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostamise algatamiseks.

Üleriigiline planeering on pikaajaline strateegiline kava, mis on suunatud otstarbeka ruumikasutuse saavutamisele Eesti riigi kui terviku vaatekohast. Kehtiv üleriigiline planeering „Eesti 2010“ võeti vastu aastal 2000.

Eesti ruumiline planeerimise süsteem hõlmab endas üleriigilist planeeringut, maakonnaplaneeringuid, omavalitsuse üld- ja detailplaneeringuid ning kitsama spetsiifikaga maakonna- ja üldplaneeringute teemaplaneeringuid. Üleriigilise planeeringu osaks on anda lahendusi riigi kui terviku kõige üldisematele ja peamistele ruumilise arengu küsimustele. Näiteks annab üleriigiline planeering suundumused, kuidas linnade areng võiks kaasa aidata ümbritsevate maapiirkondade arengule ning milliseid transpordi- ja energiavõrkude ühendusi on vaja arendada rahvusvahelises tööjaotuses või regionaalse tasakaalu parandamiseks. Nende lahenduste elluviimine on aga võimalik vaid üleriigilise planeeringuga koordineeritud riiklike poliitikate ja detailsema tasandi planeeringute kaudu.

Üleriigiline planeering käsitleb ka ruumilisi seoseid teiste riikidega, samuti Eesti riigi erinevaid regioone. Planeering käsitleb asustuse ruumilist suunamist ja üleriigiliste võrgustike terviklikku arendamist, arvestades sealhulgas ka linnade ja piirkondade eripära.

Loe täpsemalt edasi siit