Infokeskus
Turuülevaated
Kinnisvara statistika
Kasulikud lingid
Õppimisvõimalused
Tööpakkumised
Koolitused
Atesteerimised
Artiklid
Foorum
 

KoduKauniks

Spordimaailm

Soovid kinnisvara myya?

Jata soov

Artikkel  « tagasi
Juristi abi: Üürilepingu üleminek
26. aprill 2006
Eesti Päevaleht
Kas kinnisasja omaniku vahetumisel lõpeb ka üürileping?

Üldise põhimõtte kohaselt, mis on sätestatud võlaõigusseaduse paragrahvis 291, lähevad kinnisasja võõrandamisel üürilepingust tulenevad üürileandja õigused ja kohustused üle asja omandajale ehk uuele omanikule. See tähendab, et ka üüri määr jääb endiseks. Uus üürileandja võib seda muuta lepinguga ettenähtud korras või siis eraldi kokkuleppe puudumise korral seaduses sätestatud korras.
Uuel üürileandjal on üürilepingu ülemineku korral õigus üürileping kolme kuu jooksul üles öelda. Järgida tuleb seejuures võlaõigusseaduse §-s 312 toodud etteteatamistähtaega, milleks on kolm kuud. Selle korra kohaselt saab üürileandja lepingu üles öelda siiski vaid juhul, kui ta vajab üüritud ruumi tungivalt ise.

Nimetatud põhimõtted on kohustuslikud siiski vaid eluruumide üürimise korral, s.t eluruumide üürimise korral ei saa seaduses sätestatud põhimõtetest üürniku kahjuks kõrvale kalduda. Äriruumide üürimisel võivad pooled kokku leppida ka teisiti – näiteks võib kokku leppida, et üürileping lõpeb kinnisasja võõrandamisega.
Üürnik võib üürileandja kirjalikul nõusolekul üürilepingust tulenevad õigused ja kohustused kolmandatele isikutele üle anda (kolmas isik asub üürniku asemele). Samuti võib üürnik kinnisasja üürileandja nõusolekul allkasutusse, ehk allüürile anda. Sellistel juhtudel üürileping ei lõpe. Kui üürnik annab kinnisasja üle allüürnikule, siis vastutab ta allüürniku tegevuse eest samamoodi nagu enda tegevuse eest.