Инфо центр
Обзоры рынка
Данные департамента статистики
Kasulikud lingid
Õppimisvõimalused
Tööpakkumised
Koolitused
Atesteerimised
Artiklid
Форум
 

Jata soov

KoduKauniks

Soovid kinnisvara myya?

Spordimaailm

Artikkel  « tagasi
Riik korraldab järjekordse Saaremaa-püsiühenduse uuringu
09. Март 2007
BNS
Maanteeamet otsib riigihankega ettevõtet, mis 3,5 miljoni krooni eest uuriks inimeste ja kaupade üle Suure väina vedamise perspektiive.

Maanteeameti europrogrammide osakonna juhataja Urmas Konsap ütles BNS-ile, et sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava koostamise eesmärgiks on võrrelda erinevaid liiklusviise üle väina ja hinnata nende majanduslikke, sotsiaalseid, kultuurilisi ja keskkonnamõjusid ning leida sobivaim liiklusühendusviis üle Suure väina.

"Kava koostamise käigus analüüsitakse sõitjate ja veoste üle Suure väina veo olemasolevat olukorda, tuuakse näiteid maailmas valitsevatest suundumustest praamiühenduste ja püsiühenduste arendamisel ning püsiühenduste loomisega kaasnenud võimalikest majanduslikest, sotsiaalsetest, kultuurilistest ja keskkonnaalastest mõjudest," rääkis Konsap.

Lisaks peab kava kirjeldama ja analüüsima erinevaid ületusvõimalusi - kas siis praam, sild või tunnel; analüüsima erinevate liiklusühendusviiside liiklusprognoose, selgitama välja ja võrrelda transpordivoo mõju erinevate liiklusühendusviiside korral ümbritsevale keskkonnale.

Kava peaks muuhulgas välja pakkuma meetmeid võimalike negatiivsete mõjude vältimiseks ja leevendamiseks ning selgitama välja erinevate liiklusühendusviiside arendamiseks vajalikud investeeringute mahud ja allikad.

Konsapi sõnul on uus uuring täienduseks 2005. aaastal läbi viidud Saaremaa püsiühenduse majandus- ja finantsanalüüsi vastavalt tänavuse aasta majanduskasvu prognoosi tulemustele.

Sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kavale on kavas läbi viia keskkonnamõjude strateegiline hindamine.

Praeguseks on koostatud keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm, mis on läbinud avaliku arutelu ja on heakskiitmisel keskkonnaministeeriumis.

Pärast programmi heakskiitmist korraldab maanteeamet sõitjate ja veoste üle Suure väina veo perspektiivse korraldamise kava koostamise ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise riigihanke, mille eeldatav maksumus on 3,5 miljonit krooni.

Kava ja keskkonnamõjude hindamise aruanne peab vastavalt ajagraafikule valmima 2008. aasta augustiks, pärast mida esitatakse see kinnitamiseks valitsusele.

2005. aastal koostas Saaremaa püsiühenduse keskkonnamõjude, tasuvus- ja finantsanalüüsid Taani firmadest Ramboll Danmark A/S, Sund & Baelt Partner Ltd ja Deloitte moodustatud konsortsium.

Konsultatsioonilepingu maksumus oli 6,2 miljonit krooni, millest 75 protsenti tasuti Euroopa Liidu ISPA programmist ning veerandi maksis Eesti riik.

Veel eelmisel aastal avaldasid püsiühenduse loomisega tegelevad asutused ja isikud lootust, et mitu miljardit krooni maksma minev püsiühendus võiks valmida 2014. aastal. Praeguseks on tõenäoline selle tähtaja edasinihkumine.