Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing
Eesti Arhitektide Liit
Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Eesti Inseneride Kutseliit
Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liit
Eesti Kinnisvarafirmade Liit
Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda
Eesti Korteriühistute Liit
Eesti Projektbüroode Liit
Eesti Sisearhitektide Liit
Eesti Üürnike Ühingute Liit
Notarite Koda
                     
  «Tagasi otsima


Spordimaailm

Jata soov

KoduKauniks

Soovid kinnisvara myya?

Notarite Koda
Asukoht: Kopli 31, 10412, Tallinn
Telefon: 617 7900
Faks: 617 7901
E-post: koda@notar.ee
Kodulehekülg: http://www.notar.ee
Lisainfo:
Notarite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis on asutatud notariaadiseaduse alusel notarite ühendamise eesmärgil. Notarite Koja liikmeteks on kõik ametisse nimetatud notarid. Notareid on seisuga 1. jaanuar 2009 ametis 100, notarikandidaate on teenistuses 24.

Notarite Koja põhilised ülesanded on:

1. notarite kohusetundliku ja laitmatu ametipidamise, kutse-eetika järgimise ja väärika käitumise üle valvamine;
2. notarite ametialase praktika ühtlustamine;
3. notarite ja notaribüroode töötajate väljaõppe korraldamine;
4. kandidaaditeenistuse korraldamine;
5. osavõtt järelevalve teostamisest notarite ametitegevuse üle;
6. teostab järelevalvet notarite poolt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle;
7. hallata ja arendada notarite elektroonilist infosüsteemi.
Kirjuta firmale
Andmed Teiega kontakteerumiseks
Nimi:
Telefon:
E-post:
Palun sisesta kontrollkood:
captcha

 
Sisu: