Uudised
31.01 Tartus on iive jätkuvalt positiivne
31.01 Tartu ettepanekud vähendavad üleriigilise planeeringu pealinnakesksust
Jata soov

KoduKauniks

Soovid kinnisvara myya?

Spordimaailm

 
Kinnisvarauudised Ehitusuudised Rahandusuudised Majandusuudised Maakonnauudised
  Otsi uudist märksõna järgi Otsi uudist kuu järgi
Tartu ettepanekud vähendavad üleriigilise planeeringu pealinnakesksust
31. jaanuar 2011
Pressiteade
Tartu linnavalitsus saadab üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ koostajaile 11 ettepanekut, millega soovib enam tähelepanu pöörata Tartus ja teistes Lõuna-Eesti piirkondades toimuvatele arengusuundadele.

Tartu linnapea Urmas Kruuse sõnul on linnavalitsuse huvi selles, et üle-eestilistes arengudokumendis kajastuks rohkem Tartu kultuuriline, hariduslik ja ajalooline roll. „Teadus-, meditsiini- ja hariduskeskusena on Tartu areng oluline mitte ainult tartlastele vaid kogu Eestile. Tartu sekundeerib pealinnale loova, intellektuaalse ja tasakaalustava jõuna. Loodetavasti ei tule ka aastate pärast kellelgi pähe ideed hakata näiteks Tartu ülikooli Tallinnasse transportima nagu praegu ERMi puhul on jutuks tulnud,“ ütles Kruuse.

Lisaks Tartu esiletõstmisele Eesti intellektuaalse keskusena leidis linnavalitsus, et üleriigilises planeeringus on vaja enam tähelepanu pöörata sidemetele naaberriikide Venemaa ja Lätiga ning Peipsi järve ja Emajõe vesikonnaga seonduvatele küsimustele. Veeteede ja sadamate arendamine on oluline nii heaks koostööks Venemaaga kui kogu regiooni turismipotentsiaali avardamiseks. Samuti tõstab see kohaliku piirkonna majanduse konkurentsivõimet.

Tartu linnavalitsus teeb ettepaneku Rail Baltica trassivalikuks läbi Tartu ja Valga. Transpordi valdkonda puudutavatesse teesidesse soovitakse lisada riikliku tasandi raudteetranspordi põhisuunana ka Tartu-Valga ja regionaalse tasandi suunana Valga-Võru. Regionaalse tähtsusega maanteedeks soovitakse lisada ka Tartu-Viljandi-Pärnu ja Tartu-Räpina suunad.

„Meie ettepanekute eesmärk on vähendada üle-eestilise arengudokumendi liigset pealinnakesksust. Kogu riigi arengut silmas pidades ei saa ju kavandada ühesuunalist liiklust Tallinna suunal, vaid see peaks kahesuunalisena toimima ka nii Tartu, Võru, Valga, Pärnu kui muudel suundadel,“ lisas Kruuse.

Tartu linn edastas ühtekokku 11 ettepanekut, millega palutakse arvestada üleriigilise arengudokumendi edasisel koostamisel. Kavandatavaid ettepanekuid arutas Tartu linnavalitsus eelmisel nädalal ka siseministeeriumi esindajatega, kes koostavad üleriigilist planeeringut „Eesti 2030+“ .
Telli uudiste kokkuvõte e-postile: