News
29.07 Tarbijate kindlustunne juulis natuke paranes
Jata soov

Spordimaailm

Soovid kinnisvara myya?

KoduKauniks

 
Realestate news Construction news Financing news Economy news Province news
  Search news by keyword Search news by month
Tarbijate kindlustunne juulis natuke paranes
29. july 2011
Eesti Konjuktuuriinstituut
Eesti Konjuktuuriinstituudi tarbijabaromeetri andmetel oli tarbijate kindlustunde indikaator juulis 0 (juunis -2).

Neljast tarbija kindlustunde indikaatori komponendist muutusid viimase kuuga kõik natuke paremaks.

Oluline osa inimestest on arvamusel, et nende pere majanduslik olukord on 12 kuu pärast sama kui praegu nii arvas 45% küsitletutest. Seda, et pere olukord on 12 pärast oluliselt parem, lootis vaid 2% ja mõningast paranemist lootis 21 % küsitletutest. Olukorra halvenemist kartis 22% vastanutest. Võrreldes juuniga ongi suurenenud just selliste inimeste osakaal, kes prognoosivad olukorra püsimist ja vähenenud halvenemist prognoosivate inimeste hulk.

Eesti majandusseis suure osa küsitletutest arvates jätkab paranemist. Nii arvas 2% küsitletutest, et 12 kuu pärast on Eesti majandus palju paremas seisus kui nüüd ja 45% arvates on siis olukord mõnevõrra parem. 29% küsitletutest arvas, et praegune olukord püsib ja 14% kartis halvenemist.

Säästmist takistab endiselt elukalliduse tõus. Tarbijate poolt tunnetatud (viimase 12 kuu) hinnatõus oli juulis enam-vähem samal tasemel kui oli mais ja juunis. 62% küsitletute arvates on hinnad viimase 12 kuu jooksul oluliselt tõusnud. Inflatsiooniootused järgnevaks 12 kuuks natuke alanesid (saldo juunis 26, juulis 23).

Püsikaupade ostuprognoos püsib kesine.

Juulis hinnangud tööturu arengutele (järgneva 12 kuu jooksul) paranesid ja elanikud prognoosivad tööpuuduse jätkuvat vähenemist (saldo juunis -8, juulis -9).

Ligi pooled küsitletud (49%) hindasid juulis, et nad tulevad oma peredega ots-otsaga välja, oluliselt säästis 3% peredest ja natuke 34%. Iga kümnes vastaja sai hakkama varasemate säästude abil ja 3% elas võlgu.

Loe täpsemalt edasi siit
Get a daily summary of real estate news at your e-mail: