News
12.06 Eksitava reklaami eest vastutab maakler
12.06 Maakatastrisse on kantud 92% Eesti maismaast
KoduKauniks

Spordimaailm

Soovid kinnisvara myya?

Jata soov

 
Realestate news Construction news Financing news Economy news Province news
  Search news by keyword Search news by month
Maakatastrisse on kantud 92% Eesti maismaast
12. june 2012
Maa-amet
31. mai seisuga on maakatastrisse kantud 619 188 katastriüksust pindalaga ca 4,003 miljonit hektarit ehk ligi 92% Eesti maismaast.

Sellest tänavu on kantud 4432 katastriüksust pindalaga 26 476,1 hektarit. Maakatastrisse kandmata ehk reformimata on veel ca 366 000 hektarit ehk 8% Eesti maismaast.

Reformitud maast 1,5 miljonit hektarit (34,4%) on maareformi käigus tagastatud endistele või õigusjärgsetele omanikele; 983 tuhat hektarit (22,5%) on erastatud; ligi 1,5 miljonit hektarit (33,9%) on jäetud riigi omandisse ja ligi 36 tuhat hektarit (0,8%) antud munitsipaalomandisse.

Reformimata maast suurem osa jääb riigi omandisse, näiteks:
* looduskaitseliste piirangutega maad;
* maardlate alad;
* maad, millele maareformi käigus ei ole esitatud tagastamise ja erastamise taotlusi.

Osal reformimata maal on veel lõpetamata tagastamis- või erastamistoimingud, samuti ei ole vormistatud omavalitsuste omandisse kõiki üldkasutatavaid maid ning teede ja tänavate aluseid maid.

Loe täpsemalt edasi siit
Get a daily summary of real estate news at your e-mail: