Trüki       
Äripartnerid tülis kaubahalli pärast
28. jaanuar 2002
Äripäev
VÄINU ROZENTAL


Kauaaegsed sõbrad, Tartu ärimehed Neinar Seli ja Jaan Mugra, kes üle
nelja aasta tagasi erastasid Tartu kesklinna kaubahalli, on nüüd kaubahalli
pärast lootusetult tülli pööranud ning pommitavad teineteist kohtuhagidega.


Piimatoodete hulgi- ja jaemüügiga tegeleva ASi Espito nõukogu esimehe Jaan
Mugra sõnul jättis vastaspool ta ajal, mil ta perega Ameerika Ühendriikides viibis,
ilma hinnanguliselt 4-6 miljoni krooni suurusest varast. "Nii nagu Seli võttis omal
ajal üle Estiko ja puksis välja Estiko tollase juhi Kalju Hellenurme, nii käitus ta ka
kaubahalli ülevõtmise puhul," ütles Mugra.


Neinar Seli hinnangul alustas kaubahalli taskussepistmisega hoopis Mugra, kui ta
vahetas Jõhvi notari juures välja kaubahalli valdusfirma ASi Milleenia Valdus kaks
Seli poolel olevat liiget. "Mugra on ka varem olnud seotud mitmete kahtlaste
tehingute ja pankrotiskeemidega." Seli lubas lähitulevikus ajakirjanduses vastavaid
dokumente valgustada.


Tartu maakohus arutas eelmisel nädalal Jaan Mugra ja temaga seotud firmade hagi,
milles palutakse tühistada Milleenia Valduse nõukogu 7. novembri koosoleku otsus.
Nõukogu kaks liiget - Neinar Seli venna abikaasa Dagmar Seli ja Neinar Seli firmade
raamatupidaja Aivo Noormets - andsid nõusoleku kaubahalli müügiks ning kutsusid
Jaan Mugra tagasi juhatuse esimehe kohalt.


Milleenia Valduse nõukogu liige, Jaan Mugra abikaasa Küllike Mugra väitis kohtus, et
koosolek kutsuti kokku ja otsused tehti tema selja taga. "Sain koosoleku kutse kätte
alles pärast naasmist Ameerikast, sest see oli saadetud aadressil, kus ma juba ammu
ei ela," rääkis Küllike Mugra.


Milleenia Valduse nõukogu esimees Dagmar Seli kinnitas kohtus, et nõukogu
koosolek kutsuti kokku, kuna Tartu linn oli esitanud Milleenia Valdusele 4 miljoni
krooni suuruse võla tõttu pankrotihoiatuse.


Jaan Mugra avaldas kohtus imestust, kuidas oli Dagmar Seli üldse teadlik
pankrotihoiatusest, sest see saadeti tema aadressile. "Linnaga oli kokkulepe võlgade
ajatamise osas," ei olnud Mugra nõus väitega, et Milleenia Valdus oli pankrotiohus.
"Miks Tartu linnapea Andrus Ansip muutis meelt ja kirjutas pankrotihoiatusele alla,
jääb mulle arusaamatuks."


Eelmise nädala esmaspäeval arutas Tartu maakohus ka ASi Tartu KEK hagi, milles
palutakse parandada kanne Milleenia Valduse aktsiaraamatus. Neinar Seli osalusega
Tartu KEK väidab, et nad on Milleenia Valduse omanikud, kuna ostsid mullu 24. mail
Gard S.A.-lt 4000 Milleenia Valduse aktsiat ning maksid selle eest 4 mln krooni.


Tartu KEKi juhatuse ainuliige, Neinar Seli abikaasa Kersti Seli kinnitas kohtus, et viis
isiklikult samal päeval enne ülekande tegemist Jaan Mugrale aktsiate
ostu-müügilepingu.


Jaan Mugra kinnitas kohtus vastupidist. "Keegi mulle lepingut ei toonud," ütles
Mugra ja avaldas kahtlust, et leping võib olla fabritseeritud tagantjärele.


Mugra sõnul pingestusid suhted Neinar Seliga 2000. aasta kevadel. "Vestlesin Seli
endiste äripartneritega, kes arvasid, et Seli on kujunenud olukorras võimeline
kaubahalli maha müüma," rääkis Mugra. "Usaldus Seli vastu kadus ka siis, kui ta
surus kaubahalli peatöövõtjaks endaga seotud ehitusfirma, mis on ehitanud tema
Tartu ja Tallinnas Viimsis asuva eramu."


Mugra sõnul ei jõudnud ta Seliga enam konstruktiivsete läbirääkimisteni. "Seli ütles
mulle, et ta minuga võileiba jagada ei saa," ütles Mugra ja lisas, et usalduse kadumine
Seli vastu oli see, miks ta otsustas Milleenia Valduse kaks nõukogu liiget välja
vahetada.


"Ühel hetkel minnakse Jõhvi notari juurde ja sind tehakse puupaljaks," oli Seli
nördinud. "Sööstsin võitlusse selle nimel, et päästa Estiko, Tartu KEKi ja Tartu linna
raha."


Seli kinnitusel oli Milleenia Valdus pankrotis. "Ettevõtte bilanss oli mitterahaliste
tehingute tõttu õhku täis," lisas Seli. Seli kinnitusel on Mugra teinud fiktiivseid
tehinguid ja kahtlasi sularahatehinguid ka mujal, näiteks ühes Narva ettevõttes ja
Luunja sovhoosi erastamisel.


Tartu maakohus jätkab Mugra-Seli vastasseisu arutamist 12. märtsil.


Tartu kaubahalli omanik on Estiko


juuni 1997 - Tartu linn müüb kaubahalli 26 miljoni krooni eest ASile
Milleenia Valdus, mille osanikud on AS Arco Vara (51%) ja AS Estiko
(49%). Arco Vara müüb oma osaluse offshore-firmale Gard S.A., mis
kuulub võrdselt Neinar Selile ja Jaan Mugrale.


detsember 1998 - AS Estiko müüb oma osaluse Milleenia Valduses kolme
miljoni krooni eest Gard S.A.-le ning ostab kaubahalli nullkorruse, kuhu
ehitab Spari kaupluse.


24. mai 2000 - Tartu KEK sõlmib väidetavalt Gard S.A.-ga lepingu, mille
kohaselt ostab 4 miljoni krooni eest 4000 Milleenia Valduse aktsiat.


19. oktoober 2000 - Jaan Mugra organiseerib Jõhvi notari juures
Milleenia Valduse aktsionäride üldkoosoleku, mis kutsub tagasi nõukogu
liikmed Dagmar Seli ja Aivo Noormetsa.


20. oktoober 2000 - Jaan Mugra sõidab koos perega Ameerika
Ühendriikidesse, kust naaseb 11. novembril 2000.


7. november 2000 - Milleenia Valduse nõukogu esimees Dagmar Seli
organiseerib ettevõtte nõukogu koosoleku, mis annab nõusoleku müüa
Tartu kaubahall ASile Estiko Investeeringud ning kutsub Jaan Mugra
juhatuse esimehe kohalt tagasi.


15. november 2000 - AS Estiko Investeeringud ostab 24 miljoni krooni
eest Tartu kesklinna kaubahalli ning võtab üle ligi 4 miljoni krooni suuruse
võla Tartu linnavalitsuse ees. Tartu kesklinna kaubahallis on
kaubanduslikku pinda üle 6000 ruutmeetri.


7. veebruar 2001 - Jaan Mugra ja temaga seotud firmad annavad sisse
7.11.00 koosoleku otsuseid vaidlustava hagi.


7. november 2001 - AS Tartu KEK annab sisse hagi, mis vaidlustab
Milleenia Valduse aktsiaraamatu kanded.
jooksuvarustus